✈สายการบิน : Thai AirAsia

#เพื่อนบอกโปร – สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆคนบินตรงดอนเมืองสู่โคตาคินาบาลู ประเทศมาลาเซีย ในราคาเริ่มต้น 1,190 บาท/เที่ยว หรือไปกลับเริ่มต้น 2,368 บาท โดยเริ่มบินเที่ยวแรกวันที่ 16 สิงหาคม 61 และบินเพียง 3 ไฟลท์ต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์

ดอนเมือง – โคตาคินาบาลู บินเวลา 09:30 – 13:35

โคตาคินาบาลู – ดอนเมือง บินเวลา 15:00 – 17:05

ไปกลับราคาเริ่มต้น 2,368 บาท >> http://bit.ly/2t0ZJ4C

ตั๋วไปกลับพร้อมที่พัก 2 คืน ราคาเริ่มต้น 2,805 บาท >> http://bit.ly/2JDo9YE

📆ช่วงเวลาเดินทาง : 16 สิงหาคม 61 – 13 สิงหาคม 62

ช่วงเวลาจอง : วันนี้ – 17 มิถุนายน 61