#เพื่อนบอกโปร – เปิดเส้นทางใหม่!! สายการบินเวียตเจ็ทปล่อยโปรโมชั่นเส้นทางใหม่กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่ – เชียงราย รวมทั้งเส้นทางในประเทศอื่นๆ ราคาเริ่มต้น 295 บาท/เที่ยว (รวมภาษีและค่าตัดบัตรแล้ว)

✈️เส้นทางที่ร่วมโปรโมชั่นบินตรง

กรุงเทพสู่…

เชียงใหม่/ เชียงราย/อุบลราชธานี
อุดรธานี/ขอนแก่น/ภูเก็ต/หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช/กระบี่/สุราษฎร์ธานี

เชียงราย – ภูเก็ต/หาดใหญ่/อุดรธานี

1.) เลือกไฟลท์ที่ต้องการ

2.) กดจองผ่าน Agoda ดังในรูป

💻 ทางไปจอง : https://bit.ly/347AwZY

หรือ https://bit.ly/34aHvS0

⏰ช่วงเวลาจอง :  วันนี้ – 25 ตุลาคม 63

📅ช่วงเวลาเดินทาง : 1 พฤศจิกายน 63 – 30 มิถุนายน 64

เส้นทางกรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มบิน 4 พฤศจิกายน 63

เส้นทางหาดใหญ่ – เชียงราย เริ่มบิน 1 พฤศจิกายน 63

#Promotion #โปรโมชั่น #Friendtellpro #เพื่อนบอกโปร #ลดราคา #Sale #เรื่องโปรไว้ใจเพื่อนบอกโปร #เพื่อนล่าโปร